devriâlem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dünyayı dolaşma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça devr + ʿālem


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-ri-âlem