âşığa Bağdat uzak değil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir şeyi elde etmek için aşırı istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
â-şı-ğa Bağ-dat uzak de-ğil