deniz mavisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz renginde koyuca mavi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz ma-vi-si