borçlunun duacısı alacaklıdır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`borçlunun ölmemesi ve para kazanması için en çok dua eden alacaklısıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
borç-lu-nun du-acı-sı ala-cak-lı-dır