değirmenin suyu nereden geliyor ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bu işin masrafını karşılayacak para nasıl kazanılıyor?` anlamında kullanılan bir söz

Örnek / Cümle; "Her gün dışarıdan yiyorsun, bu değirmenin suyu nereden geliyor?"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğir-me-nin su-yu ne-re-den ge-li-yor