ne demek?

Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan öğreti; solidarizm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim toplum bilimi

Kullanımı;

"Aynı şekilde Mustafa Kemal gibi Ziya Gökalp da solidarizm (dayanışmacılık) ilkesine öğretisinde yer vermiştir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

da-ya-nış-ma-cı-lık