dayanışmacılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan öğreti, solidarizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ya-nış-ma-cı-lık