dalgalı akım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"

İlişkili birleşik kelimeler; "dalgalı akım üreteci"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga-lı a-kım