potasyum klorür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öbür potasyum birleşiklerinin çoğunun hazırlanmasında kullanılan, susuz durumda 768 °C'de eriyen, renksiz küpler biçiminde billurlaşan madde "(KCI)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
po-tas-yum k-lo-rür