dalga ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yüzeydeki kıvrım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Saçların kıvrım genişliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Gizli iş, dalavere

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalgınlık.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçici sevgili.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçici aşk ilişkisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "dalga bandı" "dalga boyu" "dalga çukuru" "dalga dalga" "dalga genliği" "dalga hızı" "dalgakıran" "dalga kuşağı" "dalga oyuğu" "dalgaölçer" "dalga periyodu" "dalga sırtı" "dalga tepesi" "dalga uzunluğu" "dalga yüksekliği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga