elektromanyetik dalgalar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşlukta yayılabilen, manyetik veya elektrik alanlarından oluşan, yüklü parçacıkların hızlanmasıyla meydana gelen enerji dalgaları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-man-ye-tik dal-ga-lar