dalga dalga ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrımlı "(saç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıklı koyulu

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Arka arkaya, yığın hâlinde

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzgün olmayan, alçaklı yüksekli bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga dal-ga