düzemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir karışımı istenilen orana göre hazırlamak, karışımın dozunu belirlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ze-mek