düzayak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde merdiven veya inilip çıkılacak bölüm bulunmayan "(ev, yol)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle Orta Anadolu'da oynanan bir halay türü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-za-yak