ne demek?

Kıvrak bir biçimde; kıvrak kıvrak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıv-rak-ça