dümen suyu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemi giderken arkasında bıraktığı köpüklü iz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-men su-yu