dökme yük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çuval, sandık, kap veya ambalaj içinde bulunmayan mal, dökme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "dökme yük gemisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dök-me yük