ne demek?

Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı:

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kendisinden derlemelerin yapıldığı Ketir, zurnasını cura zurna olarak niteliyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

cura zur-na