başhosteslik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başhostes olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başhostesin yaptığı iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-hos-tes-lik