ne demek?

Boyasız olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bo-ya-sız-lık