biyolog ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca biologue


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-yo-log