bitki ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "bitki bilimi" "bitki bitleri" "bitki coğrafyası" "bitki nakli" "bitki örtüsü" "bitki patolojisi" "bitki sütü" "bitki topluluğu" "etli bitki" "tropikal bitki" "yağlı bitki" "anahtar bitkiler" "aşağı bitkiler" "çiçekli bitkiler" "çiçeksiz bitkiler"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-ki