bitki nakli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkiyi bir yerden alıp başka bir yere dikme, transplantasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-ki nak-li