bitki bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı, nebatat, botanik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-ki bi-li-mi