bitişik çanak yapraklılar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çanak yaprakları birbirine bitişmiş bulunan bitkiler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ti-şik ça-nak yap-rak-lı-lar