azat etmek veya eylemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

serbest bırakmak, salıvermek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zat et-mek veya ey-le-mek