ne demek?

Beyin oğlu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Türkçe bey + Farsça zāde"

Kullanımı;

"Ben beyzade, kişizade / Her türlü dertten topyekûn azade"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bey-za-de

Soylu kimse

Kullanımı;

"Eşsiz bir beyzadeydi, zamanımızda artık benzeri çıkmıyor."

Özenli bir biçimde büyütülmüş, nazlı kimse

Tipi / Türü;

mecaz