ne demek?

Asil olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bey soylu ailelerin çocukları arasından hemen her zaman bir isyankâr çıkar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bey soy-lu