betili sanat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğanın görünen biçimlerini işleyen sanat, figüratif sanat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ti-li sa-nat