beden terbiyesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beden eğitimi. "(Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-den ter-bi-ye-si