görevsizlik kararı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yargıcın bir davada mahkemeyi yetkisiz bulması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rev-siz-lik ka-ra-rı