batırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Batırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Batırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-tı-ra-bil-mek