balya makinesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik tarım veya sanayi ürünlerini ip, çember vb. ile balyalama işini yapan alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-ya ma-ki-ne-si