ne demek?

Ağlak olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağ-lak-lık