baklaçiçeği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakla çiçeği rengi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bak-la-çi-çe-ği