bağımsızlaşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağımsızlaşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğım-sız-la-şa-bil-mek