çöğür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İri gövdeli, kısa saplı bir tür halk sazı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Maydanozgillerden bir tür dikenli yaban bitkisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tohumdan yetişmiş küçük fidan.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-ğür