çıkış tüneli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soyunma odalarından sahaya güven içinde giriş çıkışı sağlayan kapalı geçit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-kış tü-ne-li