ne demek?

Bağımlı duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Emperyalizm, az gelişmiş ülkeler üzerinde tahakkümünü sürdürebilmesi, iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda ferdi ve toplumu kendine bağlayabilmesi için onları önce düşünce ve fikirleri ile bağımlılaştırır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ğım-lı-laş-tır-mak