bağımlı akım kaynağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devrenin başka bir yerindeki akım veya gerilimle denetlenen akım kaynağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğım-lı a-kım kay-na-ğı