dil atlası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dilleri, lehçeleri veya dil olaylarını yayılış bölgelerine göre gösteren atlas

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil at-la-sı