böbrek yağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kasaplık hayvanların böbreklerinin çevresinde oluşan yağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
böb-rek ya-ğı