attan düşene yorgan döşek eşekten düşene kazma kürek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`soylu kimse yüzünden başımıza gelen felaketi çabuk atlatırız, soysuz kimse yüzünden başımıza gelen felaketi kolay kolay atlatamayız` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-tan dü-şe-ne yor-gan dö-şek eşek-ten dü-şe-ne kaz-ma kü-rek