astatin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Astat. "(Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca astatine


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ta-tin