aslanağzı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıracagillerden, türlü renkte, güzel, kokusuz çiçekleri olan bir bitki, danaburnu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Havuz kenarlarına konulan ve ağzından su akan aslan biçiminde süs taşı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-la-nağ-zı