asgari ücret ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ga-ri üc-ret