ne demek?

İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ekonomi

Kullanımı;

"Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur."

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-ga-ri üc-ret