ne demek?

Özellikle tıpta kullanılan araç gereçlerdeki hastalık etkeni mini canlıların sayısını kimyasal veya fiziksel yollarla hastalığa sebep olamayacak düzeye düşürme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Fransızca asepsie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

asep-si