arıtma ünitesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit, su buharı vb. hidrokarbon bileşiği olmayan gazların doğal gazdan ayrıldığı birim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rıt-ma ü-ni-te-si