ana baba günü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kargaşa içindeki kalabalık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"

Örnek / Cümle; "Hafta sonu burası ana baba günü olur."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Karmakarışık durum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na ba-ba günü