amoralist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Töre dışıcı. "(Töreyi inkâr eden öğretileri benimseyen, ahlak dışıcı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca amoraliste


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-mo-ra-list