alt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin yere bakan yanı, zir. "(zıt anlamlısı: üst)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Halının altı çok toz oluyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesnenin tabanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Eskiden ayakkabının altı tamir edilirdi."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin yere yakın bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse, madun.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınıflamalarda ikinci derecede olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Birkaç şeyden aşağıda olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "alt alta" "alt başlık" "alt bölüm" "alt cins" "alt çene" "alt deri" "alt diş" "alt dudak" "alt familya" "alt geçit" "alt gerilim" "alt güverte" "alt hava yuvarı" "alt ırk" "alt karşıt"